Tällä sivustolla on tietoa PICOPREP®-tyhjennysaineesta

Tyhjennysaine, joka on helppo nauttia

Suoliston puhdistus Picoprepillä
 • Miellyttävä appelsiinin maku1,2
 • Vähäinen määrä juotavaa lääkeainetta4
 • Hyvin siedetty1–4
Picoprep ämpäri

PICOPREP® annosteluohje

 • Tyjennä pussi

  10–18 tuntia ennen toimenpidettä tyhjennä yhden annospussin sisältö lasilliseen kylmää vettä (n.150 ml).

 • Sekoita jauhe

  Sekoita juomaa huolellisesti
  2–3 minuuttia ennen kuin juot sen.

 • Juo paljon vettä

  Pidä 30 minuutin tauko, jonka jälkeen voit aloittaa kirkkaiden nesteiden juomisen.

  Tyhjennyksen aikana on hyvä juoda vähintään 2–3 litraa kirkkaita nesteitä.

4–6 tuntia ennen toimenpidettä toista vaiheet 1–3.

Saat tarkemmat ohjeet toimenpiteeseen valmistautumisesta hoitopaikastasi.

Picoprep appelsiinimies

Usein kysyttyä

Miksi Picoprep tyhjennyksen aikana pitää juoda kirkkaita nesteitä?

Kirkkaiden nesteiden nauttimisella pyritään säilyttämään elimistön nestetasapaino ja parantamaan suolen tyhjentymistä.

Kuinka paljon kirkkaita nesteitä tulee nauttia tyhjennyksen aikana?

Suositeltavaa olisi nauttia kirkkaita nesteitä tasaisesti hereillä ollessa. Suositeltavaa olisi juoda vähintään 250 ml tunnissa.

Mitä ovat kirkkaat nesteet?

Kirkkaita nesteitä ovat esimerkiksi vesi, kirkas keitto, josta on siivilöity kiinteät ainesosat, lihaliemi, hedelmämehu, jossa ei ole mukana hedelmälihaa, tee ja kahvi ilman maitoa sekä virvoitus- ja urheilujuomat.

Voinko juoda vain vettä tyhjennyksen aikana?

Suositeltavaa olisi juoda veden lisäksi energiapitoisia kirkkaita nesteitä, jotta elimistö saisi energiaa tyhjennyksen aikana.

Tarvitseeko minun keventää ruokavaliotani ennen suolentyhjennyksen aloittamista?

Yleensä suositellaan, että 2-3 vuorokautta ennen suolentyhjennystä olisi hyvä keventää ruokavaliota ja nauttia runsaasti nestettä. Tärkeää olisi välttää huonosti sulavia ruokia ja ruokia, jotka sisältävät siemeniä..

Minulla on ummetusta, vaikuttaako se tyhjennykseen?

Jos sinulla on taipumusta ummetukseen, kannattaa kysyä apteekista ilman reseptiä ostettavaa suolen sisältöä pehmentävää ummetuslääkettä. Saat tarvittaessa tarkemmat ohjeet ummetuslääkkeen käytöstä omasta tähystysyksiköstäsi.

Kuinka nopeasti suoli alkaa toimimaan ensimmäisen tyhjennyslääkeannoksen jälkeen?

Suolen tyhjentymisen alkaminen on yksilöllistä, yleensä suoli toimii noin 2-6 tunnin sisällä ensimmäisen annoksen ottamisesta. Muista juoda riittävästi kirkkaita nesteitä suolen tyhjentymisen varmentamiseksi.

Voinko aloittaa kirkkaiden nesteiden juomisen heti kun olen ottanut tyhjennyslääkeannoksen?

Suositellaan, että tyhjennyslääkkeen ottamisen jälkeen pidettäisiin 30 min tauko ennen kirkkaiden nesteiden nauttimisen aloittamista.

Mistä saan lisätietoa?

Lisätietoa kannattaa kysyä siitä skopiayksiköstä, jonne olet menossa tähystykseen.

Picoprep appelsiinimies

Paksusuolen tähystys (kolonoskopia)

Mikä kolonoskopia on?

Kolonoskopia on tutkimus, jossa tutkitaan pitkällä, taipuisalla ja videokameralla varustetulla tähystimellä (kolonoskoopilla) peräsuoli, paksusuoli ja yleensä myös ohutsuolen loppuosa.

Katso video

Miksi kolonoskopia tehdään?

Tyypillisiä aiheita kolonoskopialle ovat muun muassa anemian syyn selvittely, pitkittynyt ripuli, ulosteessa todettu veri tai muuttunut suolen toiminta. Kolonoskopia voidaan myös tehdä niin kutsuttuna seulontatutkimuksena suolistosyövän esiasteiden (polyyppien) etsimiseksi.

Miten kolonoskopia suoritetaan?

Tutkimuksen aikana potilas makaa kyljellään polvet ja lonkat koukistettuina. Kolonoskopian suorittaa siihen erikoistunut lääkäri yhdessä avustavien hoitajien kanssa. Lääkäri vie taipuisan, pienellä videokameralla varustetun tähystimen peräaukosta peräsuoleen, paksusuoleen ja lopulta aivan ohutsuolen loppuosaan. Tähystin vedetään hitaasti pois ja samalla tarkastellaan huolellisesti limakalvot poikkeavien löydösten varalta. Tarvittaessa otetaan pieniä näytepaloja sekä tehdään tarvittavia lisätoimenpiteitä, kuten polyyppien poistoja.

Kuinka kauan kolonoskopia kestää?

Toimenpiteen kesto on yleensä 20-30 minuuttia. Kestoon vaikuttaa paksusuolen yksilöllinen pituus, joka vaihtelee 1 metrin ja 1,5 metrin välillä. Myös muut yksilölliset tekijät, kuten vatsaontelon mahdollinen kiinnikkeisyys, esimerkiksi aiemmin tehtyjen leikkaustoimenpiteiden seurauksena vaikuttaa toimenpiteen kestoon. Toimenpide voi myös pitkittyä mahdollisten lisätoimenpiteiden vuoksi.

Onko kolonoskopia kivulias?

Kokeneen tähystäjän suorittamana toimenpide on yleensä hyvin siedetty ja varsin kivuton. Toimenpiteeseen mahdollisesti liittyvää kipua ja epämiellyttävyyttä voidaan tarvittaessa lievittää suonensisäisesti annettavilla kipulääkkeillä. Tähystyksen yhteydessä suoritetut näytepalojen otot ja polyyppien poistot ovat kivuttomia.

Miksi suoli tulee valmistella ennen kolonoskopiaa?

Jotta tutkimus voidaan suorittaa turvallisesti ja luotettavasti, täytyy paksusuoli valmistella edeltävästi tyhjentämällä se kaikesta sisällöstä. Tavallisimpia syitä epäonnistuneelle tutkimukselle on huonosta tyhjennyksestä johtuva puutteellinen näkyvyys.

Onnistunut tyhjennys toteutetaan toimenpidettä edeltävällä oikealla ruokavaliolla, sekä ennen tutkimusta nautittavalla tyhjennysliuoksella. Ummetuksesta kärsivien on hyvä käyttää ummetuksen hoitoon käytettäviä valmisteita muutamana päivänä ennen varsinaista suolentyhjennystä.

Ylilääkäri, gastroenterologian erikoislääkäri
Mika Puhto
Mikkelin keskussairaala

Ohjeita

Täältä voit ladata Picoprep-ohjeita pdf-muodossa luettavaksi:

Tiedostot ovat Adobe Acrobat -muodossa ja niiden katselu edellyttää Acrobat Readeria tai muuta vastaavaa PDF-lukuohjelmaa. Voit ladata ilmaisen Acrobat Reader-ohjelman tästä

Valmisteyhteenveto

PICOPREP® jauhe oraaliliuosta varten.
Vaikuttavat aineet: Natrium­piko­sulfaatti 10,0 mg, kevyt magnesiumo­ksidi 3,5 g ja vedetön sitruuna­happo 12,0 g. Käyttöaiheet: Suolen tyhjentä­minen ennen röntgen­kuvausta tai endo­skopiaa, sekä ennen kirur­gista toimen­pidettä, jos se on arvi­oitu kliini­sesti tarpeel­liseksi. Annostus ja antotapa: Käyttö lapsille ja nuorille: Ainoastaan lääkärin ohjeen mukaan. Aikui­set (myös iäk­käät): 2 Picoprep-annos­pussia otetaan toimen­piteen suun­nitellun ajan­kohdan mukai­sesti: Ensim­mäinen annos otetaan 10–18 h ja toinen annos 4−6 h ennen toimen­pidettä. Ks. tarkemmat ohjeet pakkaus­selos­teesta. Vasta-aiheet: Yli­herkkyys vaikut­taville aineille tai apu­aineille, konges­tiivinen sydämen vajaa­toiminta, ventrik­keli­retentio, ruoan­sulatus­kanavan haavaumat, toksinen koliitti, toksinen mega­koolon, ileus, pahoin­vointi ja oksen­telu, akuut­tia leik­kaus­hoitoa vaativa vatsavaiva, tiedossa oleva tai epäilty ruoan­sulatus­kanavan tukos tai per­foraatio, vaikea neste­hukka, rabdomyo­lyysi, hyper­magnesemia, aktii­vinen tulehduk­sellinen suolisto­sairaus, vaikea munuai­sten vajaa­toiminta. Varoi­tukset ja käyttöön liit­tyvät varo­toimet: Käyttöä ennen elek­tiivistä kolo­rek­taalista avo­leik­kausta harkit­tava tarkoin. Nouda­tet­tava varo­vaisuutta poti­lailla, joilla on munuai­sten vajaa­toiminta, sydän­tauti, tulehduk­sel­linen suolisto­sairaus, tai potilas käyt­tää neste- ja/tai elektro­lyytti­tasa­painoon vaikut­tavia lääk­keitä. Veden ja elektro­lyyt­tien liian vähäi­nen tai liial­linen saanti saat­taa aiheut­taa merkit­tävää haittaa. Tämän vuoksi lapset, iäk­käät, heikko­kuntoi­set poti­laat ja poti­laat, joilla on hypo­kalemian tai hypo­natremian riski, voivat tarvita eri­tyistä seu­rantaa. Suolen tyhjen­nysaika ei saa ylittää 24 h. Jos toimen­pide­aika on aikaisin aamulla, täytyy toinen annos­pussi mahdol­lisesti ottaa yön aikana ja tämä saattaa häiritä yöunta. Picoprep sisäl­tää kaliumia ja laktoosia. Picoprep-valmis­tetta ei saa käyttää tavan­omaisena laksa­tiivina. Yhteis­vaiku­tukset: Kuten kaikki laksa­tiivit, Picoprep lyhen­tää suolen läpi­kulku­aikaa ja voi vai­kuttaa muiden suun kautta otet­tavien lääke­valmis­teiden (esim. epi­lepsia­lääk­keiden, ehkäisy­tablet­tien, dia­betes­lääk­keiden ja anti­bioot­tien) imey­ty­miseen. Raskaus ja imetys: Valmis­teen käyt­töä on turval­lisuus­syistä syytä välttää raska­uden aikana. Käytö­stä imetyksen aikana ei ole kok­emusta. Vaikut­tavien ainei­den farmako­kine­tiikan vuoksi Picoprep-hoitoa voidaan kuiten­kin harkita imetyk­sen aikana. Haitta­vaiku­tukset: Ylei­set: Pään­särky, pahoin­vointi, perä­aukon kipu. Pakkauskoko ja hinta (08/2016, VMH+alv): 1 x 2 annospussia 28,18 €. Itsehoitolääke. Lisä­tiedot: Pharmaca Fennica tai Ferring Lääkkeet Oy, puh. 020 740 1440. Tutustu huolel­lisesti pakkaus­selos­teeseen. Perustuu 20.6.2016 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.


KYSY TARKEMMAT PICOPREP-TYHJENNYSOHJEET HOITOPAIKASTASI!

 1. Hookey LC and Vanner SJ. Am J Gastroenterol 2009; 104(3):703–709
 2. Worthington J et al. Curr Med Res Opin 2008; 24(2):481–488
 3. Hamilton D et al. Br J Clin. Pract 1996;50(2):73–75.
 4. Picoprep-valmisteyhteenveto, huhtikuu 2015

FFE420/GA/v.2/4-2017